รอง ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ฉก.ม.5 และ มว.ลว.ไกล กกล.ผาเมือง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2016 เวลา 10:42 น.

191059 เมื่อ 19 ต.ค.59 1300 พ.อ.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ฉก.ม.5 และ มว.ลว.ไกล กกล have a peek at these guys.ผาเมือง ณ บก.ฉก.ม.5 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

 

 

 

 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."
 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2016 เวลา 12:09 น.