การช่วยเหลือประชาชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2017 เวลา 10:50 น.
151260

เมื่อ 15  ธ.ค. 60, 1000  กกล.ผาเมือง โดย บก.ควบคุม ฉก.ม.3 จัด กพ. ร่วมกับราษฎร บ.ม้งแปดหลัง ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ทำการสำรวจและถากถางเส้นทางและพื้นที่เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ.ม้งแปดหลังฯ

 

 

 

 "Get the Flash Player" "to see this gallery."